Zasady konkursu filmowego dla uczniów


ZGŁOSZENIE PRAC

Poproś uczniów o nakręcenie filmów reklamowych na temat "Szkoła, robot i my!". Wybierz JEDEN film i zgłoś go do konkursu na stronie www.klasazesnow.pl (zakładka Mój profil).
Bardzo ważne jest spełnianie wymagań formalnych:
 1. film powinien zaczynać się dwusekundową planszą z nazwą szkoły,
 2. film powinien posiadać cechy reklamy, w tym hasło reklamowe stworzone przez uczestników i nie obciążone prawami osób trzecich,
 3. film powinien trwać maksymalnie 45 sekund,
 4. film powinien być nakręcony w minimalnej rozdzielczości 720p,
 5. film powinien przedstawiać wizerunek robota stworzonego na potrzeby konkursu.
Ostateczny termin nadsyłania prac filmowych upływa 16 kwietnia 2018 roku.


WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC

Komisja konkursowa oceni prace konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 1. zgodność z tematyką konkursu,
 2. kreatywność w tworzeniu robota;
 3. umiejętność wykorzystania różnych materiałów do tworzenia robota i scenografii,
 4. sposób prezentacji robota,
 5. przekaz komunikatu reklamowego (w tym: hasło reklamowe, przedstawienie zalet oraz charakterystycznych cech wymyślonego przez uczniów robota),
 6. oryginalność,
 7. wrażenie artystyczno-estetyczne.


PRZYZNANIE NAGRÓD

Komisja konkursowa przyzna:
 1. w kategorii szkół podstawowych: trzy nagrody za najlepsze filmy oraz pięć wyróżnień
 2. w kategorii szkół ponadpodstawowych: trzy nagrody za najlepsze filmy oraz pięć wyróżnień.
Wyniki konkursu filmowego zostaną ogłoszone 23 maja 2018 roku.


Więcej informacji w regulaminie konkursu ›