Zasady konkursu metodycznego dla nauczycieli


ZGŁOSZENIE PRAC

Przygotuj sam lub z innym nauczycielem konspekt zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), na obowiązkowych lub pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych, przeprowadź lekcję wg opracowanego konspektu i podziel się z nami swoimi wrażeniami z przeprowadzonych zajęć.
Pracę zgłoś do konkursu na stronie www.klasazesnow.pl (zakładka Mój profil).
Pamiętaj, że:
  1. praca powinna zawierać konspekt zajęć z wykorzystaniem TIK,
  2. praca powinna uwzględniać sprzężenie zwrotne (maksymalnie 2500 znaków),
  3. praca powinna być opatrzona 1-4 zdjęciami z przeprowadzonych.
Ostateczny termin nadsyłania prac metodycznych upływa 16 kwietnia 2018 roku.


WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC

Komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  1. sformułowanie celów zajęć/lekcji,
  2. wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  3. wybór metod nauczania pozwalających na realizację celów zajęć/lekcji,
  4. wybór środków dydaktycznych,
  5. zaplanowanie struktury lekcji,
  6. nowatorskie podejście,
  7. sprzężenie zwrotne - wnioski nauczyciela/nauczycieli z przeprowadzonej lekcji.


PRZYZNANIE NAGRÓD

Komisja konkursowa nagrodzi trzy najlepsze prace oraz wybierze dziesięć wyróżnionych.


Więcej informacji w regulaminie konkursu ›