Zasady konkursu plastycznego


ZGŁOSZENIE PRAC

Poproś uczniów klas I-III szkoły podstawowej o wykonanie prac plastycznych na temat "Mój robot ze snów". Wybierz JEDNĄ pracę i zgłoś ją do konkursu na stronie www.klasazesnow.pl (zakładka Mój profil).
Bardzo ważne jest spełnianie wymagań formalnych:
  1. praca powinna zostać wykonana w formie płaskiej dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3,
  2. praca powinna zostać wykonana przez jednego ucznia klas I-III szkoły podstawowej i powinna zostać opatrzona krótkim komentarzem autora dotyczącym tematu konkursu, będący dosłownym zapisem wypowiedzi autora pracy,
  3. praca powinna być zapisana w formacie .jpg (maksymalny rozmiar pliku: 2 MB),
Ostateczny termin nadsyłania prac plastycznych upływa 16 kwietnia 2018 roku.


WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC

Komisja konkursowa oceni prace konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  1. zgodność z tematyką konkursu,
  2. wielowymiarowe ujęcie aspektów tematyki konkursu,
  3. kreatywność,
  4. kompozycję,
  5. walory artystyczne,
  6. umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki Konkursu.


PRZYZNANIE NAGRÓD

Komisja konkursowa nagrodzi dziesięć najwyżej ocenionych prac oraz przyzna dziesięć wyróżnień.
Dodatkowo szkoła, która wysłała najlepszą pracę otrzyma nagrodę główną.
Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone 23 maja 2018 roku.


Więcej informacji w regulaminie konkursu ›