Podsumowanie 6. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Klasa ze Snów” pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej
Celem 6. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Klasa ze snów” było zaktywizowanie nauczycieli oraz uczniów do współdziałania, wykazania się kreatywnością i umiejętnością przekazywania własnej wizji. Projekt powstał w celu przeciwdziałaniu cyfrowemu wykluczeniu dzieci i młodzieży, zaznajamiania nauczycieli z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w edukacji oraz upowszechnianiu standardu Cyfrowej Szkoły. Do konkursu „Klasa ze snów” mogły przystąpić szkoły podstawowe i gimnazja.

W ramach konkursu zostały przeprowadzone dwa zadania: konkurs filmowy dla uczniów i konkurs merytoryczny dla nauczycieli.
W konkursie filmowym uczniowie we współpracy z nauczycielem przygotowywali krótki film przedstawiający wymarzoną klasę wyposażoną w nowoczesne technologie. Najwięcej filmów zgłosiły województwa: śląskie, mazowieckie i wielkopolskie. Mapa niżej przedstawia procentowo uczestników konkursu filmowego wg województw:

mapa_filmowy (244 kB)

Komisja Konkursowa w składzie: Jacek Ścibor, Martyna Wilk, Marcin Bójko, Wojciech Ratajek, Marcin Stefanow, wybrała 30 filmów, które zostały poddane pod głosowanie internautów w ramach profilu „Klasa ze snów” na portalu społecznościowym Facebook.

W efekcie głosowania internautów zostali wyłonieni Laureaci konkursu filmowego:
Niezależnie Komisja konkursowa przyznała nagrody: Komisja Konkursowa przyznała również 30 nagród pocieszenia - bonów o wartości 300 zł do wykorzystania na zakupy produktów prezentowanych na stronie www.multimediawszkole.pl. Dodatkowo Organizator doceniając profesjonalne przygotowanie, inicjatywę twórców oraz wkład pracy włożony w promocję konkursu „Klasa ze snów” przyznał Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II z Kalisza NAGRODĘ SPECJALNĄ poza konkursem - monitor interaktywny Avtek TouchScreen 55 Pro.


W ramach konkursu merytorycznego nauczyciele w pierwszym etapie przystąpili do testu online na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w szkole. Pozytywne rozwiązanie testu wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę oraz zakwalifikowaniem się do drugiego etapu, jakim było przygotowanie pracy pisemnej na temat „Jak wykorzystał(a)bym monitor interaktywny do pracy dydaktycznej z uczniami. Pomysły na kreatywne wykorzystanie sprzętu AV na lekcji”. Najwięcej szkół do konkursu merytorycznego zgłosiło się w województwach: śląskie, mazowieckie i wielkopolskie. Mapa niżej przedstawia procentowo uczestników konkursu merytorycznego wg województw:

mapa_merytoryczny (243 kB)

Komisja Konkursowa w składzie: Jacek Ścibor, Martyna Wilk, Marcin Bójko, Wojciech Ratajek, Marcin Stefanow, oceniła nadesłane prace wyłaniając laureatów. Komisja konkursowa przyznała również 15 wyróżnień – bonów o wartości 300 zł do wykorzystania na zakupy produktów prezentowanych na stronie ww.multimediawszkole.pl

Szkoły, które pozytywnie ukończyły pierwszy etap konkursu merytorycznego otrzymały CERTYFIKAT „Szkoły zorientowanej technologicznie”.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie „Klasa ze Snów”. Zarówno liczba zgłoszeń jak i pomysłowość autorów przerosły nasze oczekiwania. Prace, które otrzymaliśmy były niezwykłe – zachwycały starannością i zaangażowaniem z jakiem zostały wykonane, zaskakiwały oryginalnością i z całą pewnością na długo zapadną nam w pamięć.
Gratulujemy uczniom talentu, a nauczycielom dziękujemy za aktywna postawę i wsparcie młodych artystów w reprezentacji szkoły na arenie ogólnopolskiej.
Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony!

Organizator konkursu: Portal edukacyjny multimediawszkole.pl

Patron honorowy 6 edycji: Minister Edukacji Narodowej

Patroni medialni: „Dyrektor Szkoły”, „Forum Placówek Niepublicznych”, „Foto Plus”, „Głos Pedagogiczny”, „IT w Edukacji”, „Komputer Świat”, „N@uczyciel”, „Nowe Horyzonty Edukacji”, „Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze”, ONET, "SYGNAŁ. Magazyn Wychowawcy"”, "SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” i „Wspólnota”.