Mój profil

REJESTRACJA W KONKURSIE "KLASA ZE SNÓW" 8 edycja.

Dane szkoły

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Chcemy zachęcić rodziców uczniów do współuczestnictwa w życiu szkoły przez aktywne włączenie się w promocję działań placówki, dlatego poprosimy o adres mailowy do przedstawiciela Rady Rodziców.

Ustal dane logowania

Jako login używany jest adres e-mail opiekuna akcji.
Pole wymagane